Chương trình hội thảo công bố chính sách mới ngày 25/10/2020

Vào ngày 25/10/2020, Công ty TH-Health Pharma đã tổ chức chương trình hội thảo công bố chính sách mới với sự tham gia của các Tổng đại lý & đại lý trên toàn quốc.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Tư vấn miễn phí
024.3996.8995