Gặp mặt và đào tạo sản phẩm cho Tổng đại lý & Đại lý tại trụ sở của TH-Health Pharma

Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng của TH-Health những sản phẩm an toàn hỗ trợ sức khỏe. Công ty TH-Health đã và đang tập trung đầu tư cho hoạt động đào tạo sản phẩm định kỳ, nhằm hỗ trợ và củng cố kiến thức sản phẩm cho toàn thể đội ngũ nhân sự, và đặc biệt là đội ngũ Tổng đại lý & Đại lý của TH-Health trên toàn quốc.

Một số hình ảnh đào tạo sản phẩm tại trụ sở của Th-Health Pharma:

 

Tư vấn miễn phí
024.3996.8995