Giới thiệu Nhà máy sản xuất Alpha Active Industries Sdn. Bhd

Nhà máy AAI đạt chuẩn GMP và là một nhà máy trực thuộc tập đoàn YSP, được tập đoàn chỉ định sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. AAI là đối tác độc quyền của Công ty TH Health tại Việt Nam.

Video giới thiệu về Alpha Active Industries Sdn. Bhd