Giới thiệu sản phẩm TH-Health tại Nam Định

Công ty Cổ phẩn XNK & Dược phẩm Th-Health đã tổ chức hội thảo igiới thiệu sản phẩm TH-Health và phát triển thị trường tại Nam Định. Hội thảo đã thu hút nhiều khách hàng và đối tác tham dự.

Tư vấn miễn phí
024.3996.8995